Lý thuyết axit cacboxylic

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. – Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)n liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyển tử hidro.

-  Danh pháp:

+ Danh pháp thay thế: axit + tên của hidrocacbon tương ứng + oic

+ Danh pháp thông thường : có nguồn gốc lịch sử

2. Tính chất vật lí: Ở điều kiện thường tất cả các axit cacbixylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn. Nhiệt độ sôi cao hơn ancol, anđehit, xeton có cùng số nguyên tử cacbon.

Axit cacboxylic cũng tạo liên kết hiđro với nước.

3. Tính chất hóa học:

-     Tính axit: axit cacboxylic là axit yếu, có đầy đủ tính chất của một axit như: làm đỏ quỳ tím, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu, kim loại hoạt động mạnh.

-     Phản ứng thế nhóm –OH : tác dụng với ancol tạo este.

4. Điều chế: axit CH- COOH được sản xuất theo nhiều phương pháp.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan