Bài 6 trang 210 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 6 trang 210 SGK Hóa học 11. Trung hòa 16,60gam hỗn hợp...

Đề bài

Trung hòa 16,60gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng ở dạng phân tử và ion rút gọn.

b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)  PTHH dạng  phân tử:

CH3COOH + NaOH →  CH3COONa + H2O

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

PTHH dạng ion rút gọn:

CH3COOH + OH- →  CH3COO- + H2O

HCOOH + OH- → HCOO- + H2O   

b) Đặt x là số mol CH3COOH ; y là số mol HCOOH

CH3COOH + NaOH →  CH3COONa + H2O

x                                →   x                              (mol)

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

y                            →  y                                  (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {m{\,_{hh\,axit}} = 60x + 46y = 16,6} \hfill \\
\sum {m{\,_{muoi}} = 82x + 68y = 23,2} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ?\,(mol) \hfill \\
y = ?\,(mol) \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

=> phần trăm khối lượng của các chất trước và sau phản ứng

 

Lời giải chi tiết

a)  PTHH dạng  phân tử:

CH3COOH + NaOH →  CH3COONa + H2O

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

PTHH dạng ion rút gọn:

CH3COOH + OH- →  CH3COO- + H2O

HCOOH + OH- → HCOO- + H2O   

b) Đặt x là số mol CH3COOH ; y là số mol HCOOH

CH3COOH + NaOH →  CH3COONa + H2O

x                                →   x                              (mol)

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

y                            →  y                                  (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {m{\,_{hh\,axit}} = 60x + 46y = 16,6} \hfill \\
\sum {m{\,_{muoi}} = 82x + 68y = 23,2} \hfill \\
\end{gathered} \right.\\ = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,2\,(mol) \hfill \\
y = 0,1\,(mol) \hfill \\
\end{gathered} \right.\) 

% HCOOH = 27,7% ; %CH3COOH = 72,3%.

%HCOONa = 29,3% ; %CH3COONa = 70,7%

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 45. Axit cacboxylic

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay