Bài 6 trang 210 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải bài 6 trang 210 SGK Hóa học 11. Trung hòa 16,60gam hỗn hợp...

Đề bài

Trung hòa 16,60gam hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,20 gam hỗn hợp hai muối.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng ở dạng phân tử và ion rút gọn.

b) Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)  PTHH dạng  phân tử:

CH3COOH + NaOH →  CH3COONa + H2O

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

PTHH dạng ion rút gọn:

CH3COOH + OH- →  CH3COO- + H2O

HCOOH + OH- → HCOO- + H2O   

b) Đặt x là số mol CH3COOH ; y là số mol HCOOH

CH3COOH + NaOH →  CH3COONa + H2O

x                                →   x                              (mol)

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

y                            →  y                                  (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {m{\,_{hh\,axit}} = 60x + 46y = 16,6} \hfill \\
\sum {m{\,_{muoi}} = 82x + 68y = 23,2} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ?\,(mol) \hfill \\
y = ?\,(mol) \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

=> phần trăm khối lượng của các chất trước và sau phản ứng

 

Lời giải chi tiết

a)  PTHH dạng  phân tử:

CH3COOH + NaOH →  CH3COONa + H2O

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

PTHH dạng ion rút gọn:

CH3COOH + OH- →  CH3COO- + H2O

HCOOH + OH- → HCOO- + H2O   

b) Đặt x là số mol CH3COOH ; y là số mol HCOOH

CH3COOH + NaOH →  CH3COONa + H2O

x                                →   x                              (mol)

HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

y                            →  y                                  (mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {m{\,_{hh\,axit}} = 60x + 46y = 16,6} \hfill \\
\sum {m{\,_{muoi}} = 82x + 68y = 23,2} \hfill \\
\end{gathered} \right.\\ = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,2\,(mol) \hfill \\
y = 0,1\,(mol) \hfill \\
\end{gathered} \right.\) 

% HCOOH = 27,7% ; %CH3COOH = 72,3%.

%HCOONa = 29,3% ; %CH3COONa = 70,7%

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan