Bài 7 trang 210 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 7 trang 210 SGK Hóa học 11. Đun 12,0 gam axit axetic

Đề bài

Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có axit H2SO4 đặc làm xúc tác ). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng este hóa.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) PTHH: CH3COOH + C2H5OH <=> CH3COOC2H5 + H2O

b) 

Đổi số mol CH3COOC2H5 =?

Tính được nCH3COOH pư = nCH3COOC2H5 =?

\(\% C{H_3}COOH\,tham\,gia\,{\text{es}}te\,hoa = \frac{{{m_{C{H_3}CO\,OH\,pu}}}}{{{m_{C{H_3}CO\,OH\,bd}}}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

a) nCH3COOH bđ = 12: 60 = 0,2 (mol) ; số mol CH3COOC2H5 = 12,3 : 88 = 0,14 (mol)

PTHH: CH3COOH + C2H5OH <=> CH3COOC2H5 + H2O

b) nCH3COOH pư = nCH3COOC2H5 = 0,14 (mol)

\(\% C{H_3}COOH\,\,{\text{es}}te\,hoa = \frac{{{m_{C{H_3}CO\,OH\,pu}}}}{{{m_{C{H_3}CO\,OH\,bd}}}}.100\%  \)

                                          \(= \frac{{0,14}}{{0,2}}.100\%  = 70\% \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 45. Axit cacboxylic

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay