Bài 7 trang 210 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 7 trang 210 SGK Hóa học 11. Đun 12,0 gam axit axetic

Đề bài

Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có axit H2SO4 đặc làm xúc tác ). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng este hóa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) PTHH: CH3COOH + C2H5OH <=> CH3COOC2H5 + H2O

b) 

Đổi số mol CH3COOC2H5 =?

Tính được nCH3COOH pư = nCH3COOC2H5 =?

\(\% C{H_3}COOH\,tham\,gia\,{\text{es}}te\,hoa = \frac{{{m_{C{H_3}CO\,OH\,pu}}}}{{{m_{C{H_3}CO\,OH\,bd}}}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

a) nCH3COOH bđ = 12: 60 = 0,2 (mol) ; số mol CH3COOC2H5 = 12,3 : 88 = 0,14 (mol)

PTHH: CH3COOH + C2H5OH <=> CH3COOC2H5 + H2O

b) nCH3COOH pư = nCH3COOC2H5 = 0,14 (mol)

\(\% C{H_3}COOH\,\,{\text{es}}te\,hoa = \frac{{{m_{C{H_3}CO\,OH\,pu}}}}{{{m_{C{H_3}CO\,OH\,bd}}}}.100\%  \)

                                          \(= \frac{{0,14}}{{0,2}}.100\%  = 70\% \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan