III. Một số nguyên liệu thông dụngBình chọn:
4 trên 6 phiếu