Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

Giải bài tập 1 trang 156 SGK Lịch sử 11

Đề bài

Hãy nêu những đặc điểm của phong trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào những kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Nội dung

Giữa thế kỉ XIX

Đầu thế kỉ XX

Hoàn cảnh

- Nhà Nguyễn đã đầu hàng thực dân Pháp.

- Thực dân Pháp bắt tay vào quá trình tổ chức bộ máy cai trị.

- Thực dân Pháp tiến hành chuơng trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

- Nền kinh tế, xã hội có nhiều biến đổi.

Mục tiêu

- Đấu tranh chống Pháp, khôi phục lại chế độ phong kiến (phong trào Cần vương) hoặc để bảo vệ cuộc sống bình yên (khởi nghĩa Yên Thế).

- Đấu tranh chống Pháp nhằm khôi phục độc lập, xây dựng nhà nước mới (Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh,…)

- Đấu tranh đòi quyền lợi vể kinh tế (tư sản, công nhân,…)

Lãnh đạo

- Văn thân, sĩ phu yêu nước hưởng ứng Chiếu Cần Vương hoặc những nông dân yêu nước.

- Văn thân, sĩ phu, binh lính, đồng bào dân tộc thiểu số,…

Lực lượng

Đông đảo: sĩ phu, trí thức phong kiến yêu nước, binh lính,… nhất là nông dân.

Đông đảo: sĩ phu, trí thức tiến bộ, binh lính, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân,… nhất là nông dân.

Hình thức

Khởi nghĩa vũ trang.

Khởi nghĩa vũ trang, bạo động, cải cách, đình công,…

Quy mô

Rộng khắp, chủ yếu là Bắc và Trung Kì.

Rộng khắp, bao gồm cả Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì.

Khuynh hướng

Phong kiến.

Nhiều khuynh hướng: dân chủ tư sản, đấu tranh tự phát,…

Kết quả

Thất bại.

Thất bại.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 11 - Xem ngay

Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần Vương. Lập niên biểu về những sự kiện chủ yếu trong phong trào Cần Vương.

Giải bài tập 2 trang 156 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Sưu tầm tài liệu và trình bày về thời niên thiếu của Hồ Chí Minh. Sưu tầm tài liệu và trình bày về thời niên thiếu của Hồ Chí Minh.

Giải bài tập 3 trang 156 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Phong trào yêu nước và cách mạng Phong trào yêu nước và cách mạng

Cuối thế kỉ XIX, ngọn cờ phong kiến đã tỏ ra lỗi thời. Giữa lúc đó, trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản bắt đầu dội vào Việt Nam qua Nhật Bản, Trung Quốc và Pháp

Xem chi tiết
Những biến đổi trong đời sống kinh tế-xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX. Những biến đổi trong đời sống kinh tế-xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Từ năm 1897, Việt Nam dần dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến và biến thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp.

Xem chi tiết
Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng? Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Giải bài tập 1 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản? Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

Giải bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ? Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ?

Giải bài tập 3 trang 26 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ? Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ?

Giải bài tập 1 trang 17 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu