Giải mục 2 trang 26 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức


Mỗi số thực có phải một đa thức không? Tại sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Khái niệm đa thức một biến

Câu hỏi 3

Mỗi số thực có phải một đa thức không? Tại sao?

Phương pháp giải:

Một đơn thức cũng là một đa thức

Lời giải chi tiết:

Vì một số thực là một đơn thức. Mà 1 đơn thức cũng là một đa thức nên mỗi số thực cũng là một đa thức

Luyện tập 2

Hãy liệt kê các hạng tử của đa thức \(B = 2{x^4} - 3{x^2} + x + 1\)

Phương pháp giải:

Đa thức là tổng của các đơn thức.

Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức

Lời giải chi tiết:

Các hạng tử của B là: 2x4; -3x2; x ; 1


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí