Giải mục 1 trang 51, 52 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Cho trước đường thẳng a và một điểm M không nằm trên đường thẳng a. (H.3.31)....Phát biểu nào sau đây diễn đạt đúng nội dung của Tiên đề Euclid?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Cho trước đường thẳng a và một điểm M không nằm trên đường thẳng a. (H.3.31).

  • Dùng bút chì vẽ đường thẳng b đi qua M và song song với đường thẳng a.
  • Dùng bút màu vẽ đường thẳng c đi qua M và song song với đường thẳng a.

Em có nhận xét gì về vị trí của hai đường thẳng b và c?

Phương pháp giải:

Vẽ hình, nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập 1

Phát biểu nào sau đây diễn đạt đúng nội dung của Tiên đề Euclid?

(1) Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với a là duy nhất.

(2) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

(3) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có ít nhất một đường thẳng song song với a.

Phương pháp giải:

Tiên đề Euclid: Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Lời giải chi tiết:

Phát biểu (1) là diễn đạt đúng nội dung của Tiên đề Euclid

Phát biểu (2) là sai vì có vô số đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Phát biểu (3) là sai vì qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có duy nhất một đường thẳng song song với a


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm