Giải bài 3.18 trang 53 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho Hình 3.40

a) Giải thích tại sao Am//By.

b) Tính \(\widehat {CDm}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sử dụng dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.

b) Sử dụng tính chất của 2 đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

a) Vì \(\widehat {xBA} = \widehat {BAD}( = 70^\circ )\), mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên Am // By ( Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.)

b) Vì Am // By nên \(\widehat {CDm} = \widehat {tCy}\) ( 2 góc đồng vị), mà \(\widehat {tCy} = 120^\circ  \Rightarrow \widehat {CDm} = 120^\circ \).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm