Giải bài 3.21 trang 54 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho Hình 3.43. Giải thích tại sao:

a) Ax’ // By     b) By \( \bot \) HK

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sử dụng dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.

b) Sử dụng tính chất đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia

Lời giải chi tiết

a) Vì \(\widehat {xAB} = \widehat {ABy}( = 45^\circ )\), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax’ // By ( Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song.)

b) Vì Ax’ // By, mà By \( \bot \) HK nên Ax’ \( \bot \) HK


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm