Giải câu 7 trang 86 SBT địa 10


Đề bài

Các hình thức chuyên môn hoá, hợp tác hóa, liên hợp hoá có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp vì

A. sản xuất công nghiệp gồm hai giai đoạn và giữa chúng có mối quan hệ với nhau.

B. sản xuất công nghiệp phải được tiến hành bằng máy móc.

C.  trong sản xuất công nghiệp có sự phân công tỉ mỉ giữa các ngành và sự phối hợp giữa nhiều ngành.

D. công nghiệp là một tập hợp của hệ thống nhiều ngành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm của sản xuất công nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Các hình thức chuyên môn hoá, hợp tác hoá, liên hợp hoá có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp vì trong sản xuất công nghiệp có sự phân công tỉ mỉ giữa các ngành và sự phối hợp giữa nhiều ngành, gồm hai giai đoạn và các ngành này có mối quan hệ với nhau.

Chọn: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Giải câu 8 trang 86 SBT địa 10

  Giải câu 8 trang 86 sách bài tập Địa lí 10, So sánh sự khác nhau cơ bản của sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp.

 • Giải câu 6 trang 86 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 86 sách bài tập Địa lí 10, Trong các nhân tố kinh tế - xã hội dưới đây, nhân tố nào có vai trò quyết định tới hướng chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp?

 • Giải câu 5 trang 85 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Trong các nhân tố dưới đây, nhân tố nào đóng vai trò hàng đầu đối với sự phân bố công nghiệp hiện nay?

 • Giải câu 4 trang 85 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Hãy so sánh sự khác nhau về đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

 • Giải câu 3 trang 85 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thành sơ đồ sau:

 • Giải câu 2 trang 84 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 84 sách bài tập Địa lí 10, Công nghiệp có tác dụng thúc đẩy các ngành kinh tế khác vì công nghiệp

 • Giải câu 1 trang 84 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 84 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào kiến thức đã học, điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện vai trò của công nghiệp.

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.