Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các yếu tố hình thành thổ nhưỡng

Bình chọn:
3.8 trên 23 phiếu
Câu 1 trang 47 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 47 SBT địa 10, Thổ nhưỡng là A. lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa, được hình thành từ quá trình phong hóa đá.

Xem lời giải

Câu 2 trang 47 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 47 SBT địa 10, Độ phì của đất là A. khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật. B. độ tơi xốp của đất, trên đó thực vật có thể sinh trưởng và phát triển. C. lượng chất hữu cơ trong đất để cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật. D. lượng chất vi sinh trong đất.

Xem lời giải

Câu 3 trang 47 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 47 SBT địa 10, Đá mẹ là nguồn cung cấp chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định tới A. độ tơi xốp của đất.

Xem lời giải

Câu 4 trang 47 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 47 SBT địa 10, Tại sao nói: Khí hậu vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa ảnh hưởng gián tiếp tới sự hình thành đất? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Câu 5 trang 48 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 48 SBT địa 10, Trong quá trình hình thành đất, vi sinh vật có vai trò A. cung cấp vật chất vô cơ cho đất.

Xem lời giải

Câu 6 trang 48 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 48 SBT địa 10, So với miền núi thì miền đồng bằng thường có A. tầng đất mỏng hơn và cũng ít chất dinh dưỡng hơn.

Xem lời giải

Câu 7 trang 48 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 48 SBT địa 10, Trên Trái đất, tại sao tính chất của đất ở mỗi nơi lại khác.

Xem lời giải

Câu 8 trang 48 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 48 SBT địa 10, Lấy ví dụ chứng minh hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của con người làm biến đổi tính chất đất.

Xem lời giải