Chương 9. Địa lí dịch vụ

Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu
Câu 1 trang 96 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 96 sách bài tập Địa lí 10, Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp

Xem lời giải

Câu 2 trang 96 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 96 sách bài tập Địa lí 10, Nêu vai trò của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội.

Xem lời giải

Câu 3 trang 97 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 97 sách bài tập Địa lí 10, Các câu dưới đây đúng hay sai?

Xem lời giải

Câu 4 trang 97 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 97 sách bài tập Địa lí 10, Tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP có sự khác nhau giữa các nhóm nước:

Xem lời giải

Câu 5 trang 98 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 98 sách bài tập Địa lí 10, Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 6 trang 98 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 98 sách bài tập Địa lí 10, Các trung tâm dịch vụ lớn, nhất là các dịch vụ có vai trò rất to lớn trong nền kinh tế toàn cầu (tiền tệ, giao thông vận tải, viễn thông,...) thường là

Xem lời giải

Câu 1 trang 99 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 99 sách bài tập Địa lí 10, Nêu vai trò của ngành giao thông vận tải đối với sản xuất và đời sống xã hội.

Xem lời giải

Câu 2 trang 99 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 99 sách bài tập Địa lí 10, Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là

Xem lời giải

Câu 3 trang 100 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 100 sách bài tập Địa lí 10, Điền nội dung phù hợp vào sơ đồ:

Xem lời giải

Câu 4 trang 100 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 100 sách bài tập Địa lí 10, Hoàn thành bảng dưới đây:

Xem lời giải

Câu 5 trang 101 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 101 sách bài tập Địa lí 10, Hãy phân tích tác động của công nghiệp tới giao thông vận tải.

Xem lời giải

Câu 1 trang 101 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 101 sách bài tập Địa lí 10, Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành

Xem lời giải

Câu 2 trang 101 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 10 sách bài tập Địa lí 101, Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước và châu lục?

Xem lời giải

Câu 3 trang 102 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Nhược điểm chính của ngành vận tải đường sắt là

Xem lời giải

Câu 4 trang 102 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình là ưu điểm của ngành

Xem lời giải

Câu 5 trang 102 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Điền nội dung thích hợp vào các chỗ trống (...)

Xem lời giải

Câu 6 trang 102 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

Xem lời giải

Câu 7 trang 103 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 103 sách bài tập Địa lí 10, Giao thông đường thủy nói chung có ưu điểm là

Xem lời giải

Câu 8 trang 103 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 103 sách bài tập Địa lí 10, Trên các tuyến đường biển quốc tế, sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là

Xem lời giải

Câu 9 trang 103 SBT địa 10

Giải câu 9 trang 103 sách bài tập Địa lí 10, Ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn là do

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất