Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển

Bình chọn:
4.2 trên 31 phiếu
Câu 1 trang 44 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 44 SBT địa 10, Sóng biển là

Xem lời giải

Câu 2 trang 44 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 44 SBT địa 10, Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là

Xem lời giải

Câu 3 trang 44 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 44 SBT địa 10, Thủy triều được hình thành do A. sức hút của các thiên thể trong hệ mặt trời, chủ yếu là sức hút của mặt trời.

Xem lời giải

Câu 4 trang 45 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 45 SBT địa 10, Dựa vào hình sau và kiến thức đã học: Hãy nhận xét về chế độ thủy triều của Trái Đất khi Mặt trăng ở các vị trí trên hình (1,2,3,4) và giải thích nguyên nhân.

Xem lời giải

Câu 5 trang 45 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 45 SBT địa 10, Nguyên nhân chủ yếu sinh ra các dòng biển là A. chuyển động tự quay của trái đất.

Xem lời giải

Câu 6 trang 46 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 46 SBT địa 10, Dòng biển nóng là các dòng biển A. có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của các khối nước xung quanh.

Xem lời giải

Câu 7 trang 46 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 46 SBT địa 10, Dựa vào hình 16.4 (tr.61 SGK) – các dòng biển trên thế giới, các vòng hoàn lưu của các đại dương ở vĩ độ thấp (từ 0 đến 40°B và N) có đặc điểm

Xem lời giải

Câu 8 trang 46 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 46 SBT địa 10, Dựa vào hình 16.4 – các dòng biển trên thế giới, cho biết nhận định nào dưới đây đúng.

Xem lời giải