Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Bình chọn:
4.3 trên 44 phiếu
Câu 1 trang 54 SBT địa 10 Câu 1 trang 54 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 54 SBT địa 10, Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) bao gồm A. toàn bộ vỏ trái đất. B. vỏ trái đất và khí quyển bên trên. C. toàn bộ các địa quyển. D. các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 54 SBT địa 10 Câu 2 trang 54 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 54 SBT địa 10, Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí là A. giới hạn trên của tầng đối lưu trong khí quyển.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 54 SBT địa 10 Câu 3 trang 54 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 54 SBT địa 10, Giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí là A. giới hạn phía dưới của thủy quyển và thạch quyển.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 54 SBT địa 10 Câu 4 trang 54 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 54 SBT địa 10, Hãy hoàn thành bảng dưới đây:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 55 SBT địa 10 Câu 5 trang 55 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 55 SBT địa 10, Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí, khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lí cần hết sức chú ý

Xem chi tiết
Câu 6 trang 55 SBT địa 10 Câu 6 trang 55 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 55 SBT địa 10, Hãy nêu ví dụ để thấy sự thay đổi của khí hậu, sông ngòi hoặc sinh vật sẽ làm thay đổi các thành phần khác của tự nhiên, dẫn tới sự thay đổi của toàn bộ lãnh thổ. - Sự thay đổi của khí hậu: - Sự thay đổi của sông ngòi: - Sự thay đổi của sinh vật:

Xem chi tiết


Gửi bài