Chương 8. Địa lí công nghiệp

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 84 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 84 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào kiến thức đã học, điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện vai trò của công nghiệp.

Xem lời giải

Câu 2 trang 84 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 84 sách bài tập Địa lí 10, Công nghiệp có tác dụng thúc đẩy các ngành kinh tế khác vì công nghiệp

Xem lời giải

Câu 3 trang 85 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 85 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Hãy so sánh sự khác nhau về đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

Xem lời giải

Câu 5 trang 85 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Trong các nhân tố dưới đây, nhân tố nào đóng vai trò hàng đầu đối với sự phân bố công nghiệp hiện nay?

Xem lời giải

Câu 6 trang 86 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 86 sách bài tập Địa lí 10, Trong các nhân tố kinh tế - xã hội dưới đây, nhân tố nào có vai trò quyết định tới hướng chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp?

Xem lời giải

Câu 7 trang 86 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 86 sách bài tập Địa lí 10, Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp vì

Xem lời giải

Câu 8 trang 86 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 86 sách bài tập Địa lí 10, So sánh sự khác nhau cơ bản của sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp.

Xem lời giải

Câu 1 trang 87 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 87 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào kiến thức trong bài và các hình 32.3, 32.4 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 88 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 88 sách bài tập Địa lí 10, Trong cơ cấu sử dụng năng lượng năm 2015, thế giới đã bổ sung nguồn năng lượng là

Xem lời giải

Câu 3 trang 88 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 88 sách bài tập Địa lí 10, Các nguồn năng lượng được con người sử dụng nhiều nhất hiện nay là

Xem lời giải

Câu 4 trang 88 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 88 sách bài tập Địa lí 10, Trong cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới, năm 2015 so với năm 2002, các nguồn năng lượng có tỉ trọng tăng là

Xem lời giải

Câu 1 trang 89 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 89 sách bài tập Địa lí 10, Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế-kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới?

Xem lời giải

Câu 2 trang 89 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 89 sách bài tập Địa lí 10, Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử-tin học?

Xem lời giải

Câu 5 trang 89 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 89 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào hình 32.3 (tr.123 SGK), có thể thấy khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là

Xem lời giải

Câu 6 trang 89 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 89 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào hình 32.4 (tr.123 SGK), có thể thấy quốc gia có sản lượng điện lớn nhất trên thế giới là

Xem lời giải

Câu 7 trang 89 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 89 sách bài tập Địa lí 10, Điện được sản từ những nguồn nào? Hiện nay ở nước ta điện được sản xuất từ nguồn nào là chủ yếu?

Xem lời giải

Câu 3 trang 90 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 90 sách bài tập Địa lí 10, Điền nội dung vào các ô trống trong sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 90 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 90 sách bài tập Địa lí 10, Công nghiệp thực phẩm có vai trò như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp?

Xem lời giải

Câu 4 trang 90 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 90 sách bài tập Địa lí 10, Vì sao công nghiệp dệt - may là một trong những ngành công nghiệp chủ đạo và quan trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất