Giải câu 2 trang 84 SBT địa 10


Đề bài

Công nghiệp có tác dụng thúc đẩy các ngành kinh tế khác vì công nghiệp

A. sản xuất ra những sản phẩm mới mà không ngành sản xuất nào sánh được.

B. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế.

C. có khả năng mở rộng thị trường lao động, tạo ra nhiều việc làm mới.

D. tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên ở các vùng khác nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vai trò - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Công nghiệp có tác dụng thúc đẩy các ngành kinh tế khác vì công nghiệp cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế. Không một ngành kinh tế nào lại không sử dụng sản phẩm của công nghiệp.

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
 • Giải câu 3 trang 85 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thành sơ đồ sau:

 • Giải câu 4 trang 85 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Hãy so sánh sự khác nhau về đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

 • Giải câu 5 trang 85 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 85 sách bài tập Địa lí 10, Trong các nhân tố dưới đây, nhân tố nào đóng vai trò hàng đầu đối với sự phân bố công nghiệp hiện nay?

 • Giải câu 6 trang 86 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 86 sách bài tập Địa lí 10, Trong các nhân tố kinh tế - xã hội dưới đây, nhân tố nào có vai trò quyết định tới hướng chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp?

 • Giải câu 7 trang 86 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 86 sách bài tập Địa lí 10, Các hình thức chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp vì

 • Giải câu 8 trang 86 SBT địa 10

  Giải câu 8 trang 86 sách bài tập Địa lí 10, So sánh sự khác nhau cơ bản của sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp.

 • Giải câu 1 trang 84 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 84 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào kiến thức đã học, điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện vai trò của công nghiệp.

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.