Chương 5. Địa lí dân cư

Bình chọn:
4.7 trên 98 phiếu
Câu 1 trang 59 SBT địa 10

Câu 1 trang 59 SBT địa 10, Tỉ suất sinh thô là a) tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và tổng số trẻ em ở cùng thời điểm. b) tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số phụ nữ ở cùng thời điểm. c) tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở cùng thời điểm. d) tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số dân trung bình ở cùng thời điểm.

Xem lời giải

Câu 2 trang 59 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 59 SBT địa 10, Tỉ suất tử thô là a) tương quan giữa số trẻ sơ sinh chết trong năm và số trẻ em sinh thêm cùng thời điểm. b) tương quan giữa số trẻ em chết trong năm và số dân trung bình cùng thời điểm. c) tương quan giữa số người chết trong năm và số dân trung bình cùng thời điểm. d) tương quan giữa số người chết trong năm và số người sinh thêm cùng thời điểm.

Xem lời giải

Câu 3 trang 60 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 60 SBT địa 10, Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người ngày càng tăng.

Xem lời giải

Câu 4 trang 60 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 60 SBT địa 10, Thời gian để số dân tăng lên gấp đôi lần lượt là: A. 120 năm; 50 năm; 35 năm.

Xem lời giải

Câu 5 trang 61 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 61 SBT địa 10, Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Tỉ suất sinh thô trên toàn thế giới, các nhóm nước phát triển và đang phát triển đều có xu hướng giảm.

Xem lời giải

Câu 6 trang 61 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 61 SBT địa 10, Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2015 là 20‰ có nghĩa là A. trung bình 1000 dân, có 20 trẻ em được sinh ra trong năm đó.

Xem lời giải

Câu 7 trang 61 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 61 SBT địa 10, Động lực phát triển dân số là a) tỉ suất gia tăng cơ học của dân số. b) tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số. c) tỉ suất sinh thô. d) tổng số của tỉ suất gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học của dân số.

Xem lời giải

Câu 8 trang 61 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 61 SBT địa 10, Hãy phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học.

Xem lời giải

Câu 9 trang 62 SBT địa 10

Giải câu 9 trang 62 SBT địa 10, Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong sơ đồ sau và nêu các ví dụ cụ thể để minh họa.

Xem lời giải

Câu 1 trang 63 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 63 SBT địa 10, Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là A. cơ cấu sinh học và cơ cấu theo trình độ.

Xem lời giải

Câu 3 trang 63 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 63 SBT địa 10, Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0-14 tuổi là dưới 25% , nhóm tuổi trên 60 tuổi trở lên là trên 15% thì được xếp là nước có

Xem lời giải

Câu 4 trang 64 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 64 SBT địa 10, Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0-14 tuổi là trên 35%, nhóm tuổi trên 60 tuổi trở lên là dưới 10% thì được xếp là nước có

Xem lời giải

Câu 5 trang 64 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 64 SBT địa 10, Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là

Xem lời giải

Câu 6 trang 64 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 64 SBT địa 10, Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế?

Xem lời giải

Câu 7 trang 64 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 64 SBT địa 10, Phân tích những thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ đối với việc phát triển kinh tế-xã hội.

Xem lời giải

Câu 8 trang 65 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 65 SBT địa 10, Nối các ô ở giữa với các ô hai bên, sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 9 trang 66 SBT địa 10

Giải câu 9 trang 66 SBT địa 10, Dựa vào hình dưới đây, hãy nêu đặc điểm cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của các nhóm nước.

Xem lời giải

Câu 1 trang 66 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 66 SBT địa 10, Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là

Xem lời giải

Câu 2 trang 66 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 66 SBT địa 10, Mật độ dân số là A. số lao động trên một đơn vị diện tích.

Xem lời giải

Câu 3 trang 67 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 67 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Mật độ dân số là tiêu chí để thể hiện tình hình phân bố dân cư. b) Sự phân bố dân cư trên Trái Đất là không đều theo các khu vực và luôn biến động theo thời gian. c) Quá trình đô thị hóa làm cho lối sống của cư dân nông thôn ngày càng cách xa với lối sống thành thị về nhiều mặt.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất