Chương 2. Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 15 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 15 SBT địa 10, Quan sát hình vẽ dưới đây, hãy: - Xác định vị trí của Trái Đất: Trái Đất là hành tinh được đánh số trong hình vẽ

Xem lời giải

Câu 2 trang 16 sách bài tập Địa lí 10

Hệ Mặt Trời là

Xem lời giải

Câu 3 trang 16 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 16 sách bài tập Địa lí 10, Sự sống có thể phát sinh và phát triển được trên Trái Đất là do

Xem lời giải

Câu 4 trang 16 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 16 SBT địa 10, Bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được mặt trời chiếu sáng là ngày và một nửa k được chiếu sáng là đêm, nguyên nhân là do

Xem lời giải

Câu 5 trang 16 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 16 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Ở cùng một thời điểm, các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau, đó là giờ múi. b) Người ta chia bề mặt Trái Đất làm 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 30° kinh tuyến.

Xem lời giải

Câu 6 trang 17 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 17 SBT địa 10, Hãy vẽ hướng chuyển động của các vật thể sau khi đã bị lệch do lực Côriôlit vào hình dưới đây.

Xem lời giải

Câu 1 trang 18 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 18 SBT địa 10, Dựa vào hình vẽ dưới đây, hãy trình bày chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong năm.

Xem lời giải

Câu 2 trang 18 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 18 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 3 trang 19 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 19 SBT địa 10, Ghi các ngày: Xuân phân (21-3), Hạ chí (22-6), Thu phân (23-9) và Đông chí (22-12) vào các chỗ trống (...), sao cho phù hợp với các vị trí của Trái Đất trong hình dưới đây.

Xem lời giải

Câu 4 trang 19 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 19 SBT địa 10, Nối các ô bên trái, bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 5 trang 20 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 20 SBT địa 10, Vẽ mũi tên nối các ô dưới đây sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 6 trang 20 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 20 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Mùa và độ dài ngày, đêm ở hai bán cầu trái ngược nhau.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất