Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu.

Bình chọn:
4.5 trên 81 phiếu


Gửi bài