Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất (tiếp theo)

Bình chọn:
4.7 trên 80 phiếu
Câu 1 trang 27 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 27 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 2 trang 27 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 27 SBT địa 10, Địa hình khoét mòn ở các hoang mạc là do A. băng hà. B. nước chảy trên mặt.

Xem lời giải

Câu 3 trang 28 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 28 SBT địa 10, Những cánh đồng giữa núi của nước ta ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình được hình thành do quá trình

Xem lời giải

Câu 4 trang 28 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 28 SBT địa 10, Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn chung diễn ra tuần tự theo các quá trình như sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 28 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 28 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) và nối các ô để tạo thành sơ đồ.

Xem lời giải

Câu 6 trang 28 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 28 SBT địa 10, Các dạng địa hình tồn tại trên Trái Đất hiện nay là kết quả tác động của a) các vận động theo phương nằm ngang và theo phương thẳng đứng. b) các quá trình của ngoại lực như phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ. c) các quá trình nội lực và ngoại lực, diễn ra đồng thời và đối nghịch nhau. d) các hoạt động nội lực như uốn nếp, đứt gãy.

Xem lời giải

Câu 7 trang 29 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 29 SBT địa 10, Hãy phân, tích mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong việc tác động tới địa hình: - Nếu nội lực mạnh hơn ngoại lực: - Nếu ngoại lực mạnh hơn nội lực: - Nếu nội lực và ngoại lực mạnh ngang nhau:

Xem lời giải

Câu 8 trang 29 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 29 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Hiện tượng đá lở từ sườn núi xuống chân núi là biểu hiện của quá trình bóc mòn. b) Hoạt động của sông ngòi bao gồm cả 3 quá trình: bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ. c) Sóng là nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành địa hình ở miền bờ biển. d) Quá trình bóc mòn do nước chảy được gọi là mài mòn.

Xem lời giải