Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Bình chọn:
4.6 trên 108 phiếu
Câu 1 trang 7 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 7 SBT địa 10, Cho biết vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống. Nêu ví dụ.

Xem lời giải

Câu 2 trang 8 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 8 SBT địa 10, Cho biết ý nào dưới đây là không đúng. A. Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì phạm vi lãnh thổ thể hiện được càng lớn.

Xem lời giải

Câu 3 trang 8 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 8 SBT địa 10, Để biết được ý nghĩa của các kí hiệu trên bản đồ, cần A. tìm xem trên bản đồ có các loại kí hiệu nào.

Xem lời giải

Câu 4 trang 8 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 8 SBT địa 10, Dựa vào tỉ lệ của bản đồ, người ta có thể biết được A. bản đồ đó lớn hay nhỏ.

Xem lời giải

Câu 5 trang 8 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 8 SBT địa 10, Vì sao trước khi sử dụng bản đồ phải nghiên cứu kĩ phần chú giải và kí hiệu bản đồ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 8 SBT Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai?

Xem lời giải

Câu 7 trang 9 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 9 sách bài tập Địa lí 10, Trên bản đồ tỉ lệ 1: 3 000 000, khoảng cách giữa 2 thành phố đo được là 3 cm, điều đó có nghĩa là trên thực tế khoảng cách giữa 2 thành phố đó là

Xem lời giải

Câu 8 trang 9 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 9 sách bài tập Địa lí 10, Để giải thích tình hình phân bố mưa cả một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào?

Xem lời giải