Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Bình chọn:
4.5 trên 58 phiếu
Câu 1 trang 71 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 71 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Nguồn lực phát triển kinh tế bao gồm tất cả những gì có thể khai thác để phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định. b) Cơ cấu nền kinh tế gồm tất cả các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

Xem lời giải

Câu 2 trang 71 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 71 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thiện sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 72 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 72 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 4 trang 72 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 72 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 73 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 73 SBT địa 10, Cơ cấu GDP theo ngành của thế giới đang chuyển dịch theo hướng: a) tăng tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, giảm tỉ trọng- của khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ. b) tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và khu vực dịch vụ.

Xem lời giải

Câu 6 trang 73 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 73 SBT địa 10, Cơ cấu thành phần kinh tế trên thế giới đang diễn ra theo chiều hướng: a) giảm tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước, tăng tỉ trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. b) tăng tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước, giảm tỉ trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải

Các chương, bài khác