Giải câu 6 trang 73 SBT địa 10


Đề bài

Cơ cấu thành phần kinh tế trên thế giới đang diễn ra theo chiều hướng:

a) giảm tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước, tăng tỉ trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

b) tăng tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước, giảm tỉ trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

c) giảm bớt các hình thức sở hữu, tập trung nền kinh tế vào tay nhà nước.

d) phát huy nhiều hình thức sở hữu, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cơ cấu kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Cơ cấu thành phần kinh tế trên thế giới đang diễn ra theo chiều hướng: giảm tỉ trọng của khu vực kinh tế trong nước, tăng tỉ trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Chọn: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
 • Giải câu 5 trang 73 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 73 SBT địa 10, Cơ cấu GDP theo ngành của thế giới đang chuyển dịch theo hướng: a) tăng tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, giảm tỉ trọng- của khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ. b) tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và khu vực dịch vụ.

 • Giải câu 4 trang 72 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 72 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

 • Giải câu 3 trang 72 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 72 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 • Giải câu 2 trang 71 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 71 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thiện sơ đồ sau:

 • Giải câu 1 trang 71 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 71 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Nguồn lực phát triển kinh tế bao gồm tất cả những gì có thể khai thác để phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định. b) Cơ cấu nền kinh tế gồm tất cả các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có mối quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.