Chương 10. Môi trường và sự phát triển bền vững

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 108 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 108 sách bài tập Địa lí 10, Điền nội dung vào các ô trống để hoàn thiện sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 108 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 108 sách bài tập Địa lí 10, Nêu sự khác nhau cơ bản giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.

Xem lời giải

Câu 3 trang 109 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 109 sách bài tập Địa lí 10, Điền nội dung vào các ô trống để hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 109 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 109 sách bài tập Địa lí 10, Vì sao chúng ta cần bảo vệ môi trường?

Xem lời giải

Câu 5 trang 109 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 109 sách bài tập Địa lí 10, Lấy ví dụ chứng minh rằng con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường hay làm suy thoái chất lượng môi trường.

Xem lời giải

Câu 6 trang 110 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 110 sách bài tập Địa lí 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải

Câu 1 trang 111 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 111 sách bài tập Địa lí 10, Nêu những thử thách lớn của xã hội loài người về tài nguyên và môi trường.

Xem lời giải

Câu 2 trang 111 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 111 sách bài tập Địa lí 10, Thế nào là sự phát triển bền vững?

Xem lời giải

Câu 3 trang 111 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 111 sách bài tập Địa lí 10, Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường do

Xem lời giải

Câu 4 trang 112 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 112 sách bài tập Địa lí 10, Vì sao các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề về môi trường?

Xem lời giải

Câu 5 trang 112 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 112 sách bài tập Địa lí 10, Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của toàn nhân loại?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất