Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất

Bình chọn:
4.7 trên 55 phiếu
Câu 1 trang 25 SBT địa 10 Câu 1 trang 25 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 25 SBT địa 10, Ngoại lực là A. lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 25 SBT địa 10 Câu 2 trang 25 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 25 SBT địa 10, Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là A. nguồn năng lượng từ đại dương (sóng, thủy triều, dòng biển,…).

Xem chi tiết
Câu 3 trang 25 SBT địa 10 Câu 3 trang 25 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 25 SBT địa 10, Quá trình phong hóa là A. quá trình phá hủy, làm biến đổi các loại đá và khoáng vật.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 25 SBT địa 10 Câu 4 trang 25 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 25 SBT địa 10, Vì sao quá trình phong hóa lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 26 SBT địa 10 Câu 5 trang 26 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 26 SBT địa 10, Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

Xem chi tiết
Câu 6 trang 26 SBT địa 10 Câu 6 trang 26 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 26 SBT địa 10, Vì sao phong hóa lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc, bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh?

Xem chi tiết
Câu 7 trang 27 SBT địa 10 Câu 7 trang 27 SBT địa 10

địa 10, Tác nhân chủ yếu để hình thành nên dạng địa hình cacxtơ là a) nước. c) sinh vật. b) gió. d) con người.

Xem chi tiết
Câu 8 trang 27 SBT địa 10 Câu 8 trang 27 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 27 SBT địa 10, Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá hủy đá.

Xem chi tiết


Gửi bài