Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt

Bình chọn:
4.7 trên 101 phiếu
Câu 1 trang 76 SBT địa 10 Câu 1 trang 76 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 76 sách bài tập Địa lí 10, Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 77 SBT địa 10 Câu 2 trang 77 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Ý nào dưới đây thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của sản xuất cây lương thực?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 77 SBT địa 10 Câu 3 trang 77 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Nối các ô bên trái, bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 77 SBT địa 10 Câu 4 trang 77 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Các câu dưới đây đúng hay sai?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 77 SBT địa 10 Câu 5 trang 77 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Cây cao su có đặc điểm sinh thái là

Xem chi tiết
Câu 6 trang 78 SBT địa 10 Câu 6 trang 78 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 78 sách bài tập Địa lí 10, Cây cà phê có đặc điểm sinh thái là

Xem chi tiết
Câu 7 trang 78 SBT địa 10 Câu 7 trang 78 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 78 sách bài tập Địa lí 10, Cây chè có đặc điểm sinh thái là

Xem chi tiết
Câu 8 trang 79 SBT địa 10 Câu 8 trang 79 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 79 sách bài tập Địa lí 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Câu 9 trang 79 SBT địa 10 Câu 9 trang 79 SBT địa 10

Giải câu 9 trang 79 sách bài tập Địa lí 10, Tại sao hiện nay các quốc gia trên thế giới rất quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ rừng?

Xem chi tiết


Gửi bài