Giải câu 4 trang 77 SBT địa 10


Đề bài

Các câu dưới đây đúng hay sai?

a) Trồng trọt là nền tảng của sản xuất nông nghiệp, là cơ sở để phát triển chăn nuôi.

A. Đúng.                      B. Sai.

b) Trên thế giới, các cây hoa màu được trồng chủ yếu là để cung cấp lương thực cho con người, ngoài ra còn được dùng làm thức ăn cho ngành chăn nuôi.

A. Đúng.                      B. Sai.

c) Phần lớn các cây công nghiệp là cây ưa nhiệt, ưa ẩm, cần đất thích hợp, cần nhiều lao động có kĩ thuật và kinh nghiệm.

A. Đúng.                      B. Sai.

d) Nhìn chung, cây lương thực là cây dễ tính, không kén đất, không đòi hòi nhiều phân bón, nhiểu công chăm sóc.

A. Đúng.                     B. Sai.

e) Trồng rừng không chỉ để cung cấp lâm sản phục vụ cho nhu cầu của sản xuất và đời sống, mà còn góp phần bảo vệ môi trường bền vững.

A. Đúng.                      B. Sai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cây công nghiệp - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Trồng trọt là nền tảng của sản xuất nông nghiệp, là cơ sở để phát triển chăn nuôi.

Chọn: A                        

b) Trên thế giới, các cây hoa màu được trồng chủ yếu là để cung cấp lương thực cho con người, ngoài ra còn được dùng làm thức ăn cho ngành chăn nuôi.

Chọn: B

c) Phần lớn các cây công nghiệp là cây ưa nhiệt, ưa ẩm, cần đất thích hợp, cần nhiều lao động có kĩ thuật và kinh nghiệm.

Chọn: A

a) Nhìn chung, cây lương thực là cây dễ tính, không kén đất, không đòi hòi nhiều phân bón, nhiểu công chăm sóc.

Chọn: B

b) Trồng rừng không chỉ để cung cấp lâm sản phục vụ cho nhu cầu của sản xuất và đời sống, mà còn góp phần bảo vệ môi trường bền vững.

Chọn: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài