Chương 1: Bản đồ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 5 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 5 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 6 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 6 SBT địa 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp:

Xem lời giải

Câu 3 trang 6 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 6 SBT địa 10, Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu “hình tam giác”, đây là dạng kí hiệu nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 7 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 7 SBT địa 10, Trong phương pháp đường chuyển động, để thể hiện sự khác nhau về khối lượng hoặc tốc độ di chuyển của cùng một loại đối tượng địa lí, người ta sử dụng

Xem lời giải

Câu 5 trang 7 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 7 SBT địa 10, Để thể hiện lượng mưa trung bình các tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương, người ta thường dùng

Xem lời giải

Câu 1 trang 7 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 7 SBT địa 10, Cho biết vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống. Nêu ví dụ.

Xem lời giải

Câu 2 trang 8 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 8 SBT địa 10, Cho biết ý nào dưới đây là không đúng. A. Bản đồ có tỉ lệ càng nhỏ thì phạm vi lãnh thổ thể hiện được càng lớn.

Xem lời giải

Câu 3 trang 8 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 8 SBT địa 10, Để biết được ý nghĩa của các kí hiệu trên bản đồ, cần A. tìm xem trên bản đồ có các loại kí hiệu nào.

Xem lời giải

Câu 4 trang 8 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 8 SBT địa 10, Dựa vào tỉ lệ của bản đồ, người ta có thể biết được A. bản đồ đó lớn hay nhỏ.

Xem lời giải

Câu 5 trang 8 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 8 SBT địa 10, Vì sao trước khi sử dụng bản đồ phải nghiên cứu kĩ phần chú giải và kí hiệu bản đồ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 8 SBT Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai?

Xem lời giải

Câu 7 trang 9 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 9 sách bài tập Địa lí 10, Trên bản đồ tỉ lệ 1: 3 000 000, khoảng cách giữa 2 thành phố đo được là 3 cm, điều đó có nghĩa là trên thực tế khoảng cách giữa 2 thành phố đó là

Xem lời giải

Câu 8 trang 9 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 9 sách bài tập Địa lí 10, Để giải thích tình hình phân bố mưa cả một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 11 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 11 SBT địa 10, Đọc bản đồ dưới đây và cho biết: Bản đồ thể hiện những nội dung chính nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 11 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 11 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ có thể thấy các nhà máy thủy điện ở nước ta chủ yếu tập trung ở vùng

Xem lời giải

Câu 4 trang 11 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 11 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ có thể thấy nhà máy thủy điện lớn nhất nước ta thuộc vùng kinh tế

Xem lời giải

Câu 5 trang 11 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 11 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ có thể thấy các nhà máy nhiệt điện vào loại lớn nhất nước ta là

Xem lời giải

Câu 1 trang 13 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 13 SBT địa 10, Đọc bản đồ dưới đây và cho biết: Cho biết bản đồ thể hiện những nội dung chính nào?

Xem lời giải

Câu 3 trang 13 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 13 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ, có thể thấy thời gian mùa bão ở nước ta có đặc điểm

Xem lời giải

Câu 4 trang 13 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 13 SBT địa 10, Dựa vào bản đồ cho biết tần suất bão ở Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất