Bài 22: Dân số và sự gia tăng dấn số

Bình chọn:
4.5 trên 62 phiếu
Câu 1 trang 59 SBT địa 10

Câu 1 trang 59 SBT địa 10, Tỉ suất sinh thô là a) tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và tổng số trẻ em ở cùng thời điểm. b) tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số phụ nữ ở cùng thời điểm. c) tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở cùng thời điểm. d) tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số dân trung bình ở cùng thời điểm.

Xem lời giải

Câu 2 trang 59 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 59 SBT địa 10, Tỉ suất tử thô là a) tương quan giữa số trẻ sơ sinh chết trong năm và số trẻ em sinh thêm cùng thời điểm. b) tương quan giữa số trẻ em chết trong năm và số dân trung bình cùng thời điểm. c) tương quan giữa số người chết trong năm và số dân trung bình cùng thời điểm. d) tương quan giữa số người chết trong năm và số người sinh thêm cùng thời điểm.

Xem lời giải

Câu 3 trang 60 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 60 SBT địa 10, Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người ngày càng tăng.

Xem lời giải

Câu 4 trang 60 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 60 SBT địa 10, Thời gian để số dân tăng lên gấp đôi lần lượt là: A. 120 năm; 50 năm; 35 năm.

Xem lời giải

Câu 5 trang 61 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 61 SBT địa 10, Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Tỉ suất sinh thô trên toàn thế giới, các nhóm nước phát triển và đang phát triển đều có xu hướng giảm.

Xem lời giải

Câu 6 trang 61 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 61 SBT địa 10, Tỉ suất sinh thô của thế giới năm 2015 là 20‰ có nghĩa là A. trung bình 1000 dân, có 20 trẻ em được sinh ra trong năm đó.

Xem lời giải

Câu 7 trang 61 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 61 SBT địa 10, Động lực phát triển dân số là a) tỉ suất gia tăng cơ học của dân số. b) tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số. c) tỉ suất sinh thô. d) tổng số của tỉ suất gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học của dân số.

Xem lời giải

Câu 8 trang 61 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 61 SBT địa 10, Hãy phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học.

Xem lời giải

Câu 9 trang 62 SBT địa 10

Giải câu 9 trang 62 SBT địa 10, Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong sơ đồ sau và nêu các ví dụ cụ thể để minh họa.

Xem lời giải