Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải

Bình chọn:
4.6 trên 89 phiếu
Câu 1 trang 101 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 101 sách bài tập Địa lí 10, Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành

Xem lời giải

Câu 2 trang 101 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 10 sách bài tập Địa lí 101, Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước và châu lục?

Xem lời giải

Câu 3 trang 102 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Nhược điểm chính của ngành vận tải đường sắt là

Xem lời giải

Câu 4 trang 102 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình là ưu điểm của ngành

Xem lời giải

Câu 5 trang 102 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Điền nội dung thích hợp vào các chỗ trống (...)

Xem lời giải

Câu 6 trang 102 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển

Xem lời giải

Câu 7 trang 103 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 103 sách bài tập Địa lí 10, Giao thông đường thủy nói chung có ưu điểm là

Xem lời giải

Câu 8 trang 103 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 103 sách bài tập Địa lí 10, Trên các tuyến đường biển quốc tế, sản phẩm được chuyên chở nhiều nhất là

Xem lời giải

Câu 9 trang 103 SBT địa 10

Giải câu 9 trang 103 sách bài tập Địa lí 10, Ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn là do

Xem lời giải

Câu 10 trang 103 SBT địa 10

Giải câu 10 trang 103 sách bài tập Địa lí 10, Giải thích vì sao phần lớn các hải cảng lớn trên thế giới lại phân bố chủ yếu ở hai bờ Đại Tây Dương.

Xem lời giải