Chương 7. Địa lí nông nghiệp

Bình chọn:
4.6 trên 105 phiếu
Câu 1 trang 74 SBT địa 10 Câu 1 trang 74 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 74 sách bài tập Địa lí 10, Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là

Xem chi tiết
Câu 2 trang 74 SBT địa 10 Câu 2 trang 74 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 74 sách bài tập Địa lí 10, Nêu các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 74 SBT địa 10 Câu 3 trang 74 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 74 sách bài tập Địa lí 10, Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

Xem chi tiết
Câu 4 trang 75 SBT địa 10 Câu 4 trang 75 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 75 sách bài tập Địa lí 10, Các câu dưới đây đúng hay sai?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 75 SBT địa 10 Câu 5 trang 75 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 75 sách bài tập Địa lí 10, Điền những nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong sơ đồ sau.

Xem chi tiết
Câu 6 trang 76 SBT địa 10 Câu 6 trang 76 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 76 sách bài tập Địa lí 10, Vùng nông nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Xem chi tiết
Câu 1 trang 76 SBT địa 10 Câu 1 trang 76 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 76 sách bài tập Địa lí 10, Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 77 SBT địa 10 Câu 2 trang 77 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Ý nào dưới đây thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của sản xuất cây lương thực?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 77 SBT địa 10 Câu 3 trang 77 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Nối các ô bên trái, bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 77 SBT địa 10 Câu 4 trang 77 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Các câu dưới đây đúng hay sai?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 77 SBT địa 10 Câu 5 trang 77 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 77 sách bài tập Địa lí 10, Cây cao su có đặc điểm sinh thái là

Xem chi tiết
Câu 6 trang 78 SBT địa 10 Câu 6 trang 78 SBT địa 10

Giải câu 6 trang 78 sách bài tập Địa lí 10, Cây cà phê có đặc điểm sinh thái là

Xem chi tiết
Câu 7 trang 78 SBT địa 10 Câu 7 trang 78 SBT địa 10

Giải câu 7 trang 78 sách bài tập Địa lí 10, Cây chè có đặc điểm sinh thái là

Xem chi tiết
Câu 8 trang 79 SBT địa 10 Câu 8 trang 79 SBT địa 10

Giải câu 8 trang 79 sách bài tập Địa lí 10, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Câu 9 trang 79 SBT địa 10 Câu 9 trang 79 SBT địa 10

Giải câu 9 trang 79 sách bài tập Địa lí 10, Tại sao hiện nay các quốc gia trên thế giới rất quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ rừng?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 79 SBT địa 10 Câu 1 trang 79 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 79 sách bài tập Địa lí 10, Nêu vai trò của ngành chăn nuôi.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 80 SBT địa 10 Câu 2 trang 80 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 80 sách bài tập Địa lí 10, Ý nào là đặc điểm quan trọng nhất của ngành chăn nuôi trên thế giới?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 80 SBT địa 10 Câu 3 trang 80 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 80 sách bài tập Địa lí 10, Trâu là vật nuôi phổ biến của miền

Xem chi tiết
Câu 4 trang 80 SBT địa 10 Câu 4 trang 80 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 80 sách bài tập Địa lí 10, Nối ô bên trái với ô bên phải, sao cho phù hợp

Xem chi tiết
Câu 5 trang 80 SBT địa 10 Câu 5 trang 80 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 80 sách bài tập Địa lí 10, Dựa vào bảng số liệu sau: a) Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện đàn bò, đàn lợn trên thế giới qua các năm.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài