Giải câu 5 trang 80 SBT địa 10


Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau:

ĐÀN BÒ VÀ ĐÀN LỢN TRÊN THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1980 – 2014 (Đơn vị: triệu con)

a) Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện đàn bò, đàn lợn trên thế giới qua các năm.

A. biểu đồ miền.

B. biểu đồ tròn.

C. biểu đồ cột.

D. biểu đồ kết hợp.

b) Từ năm 1980 đến năm 2014, tốc độ tăng trưởng của đàn bò và đàn lợn lần lượt là:

A. 132,5% và 115,8%.

B. 117,6% và 125,7%.

C. 121,7% và 126,7%.

D. 126,7% và 221,7%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và nhận dạng biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Căn cứ vào bảng số liệu (đơn vị là triệu con, có 2 thành phần là bò và lợn, có 5 mốc thời gian) và yêu cầu đề bài (thể hiện đàn bò, lợn) => Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện đàn bò, đàn lợn trên thế giới qua các năm là biểu đồ cột.

Chọn: C

b) Từ năm 1980 đến năm 2014, tốc độ tăng trưởng của đàn bò và đàn lợn lần lượt là (1482,1/1218,1 x 100% = 121,7% và 986,6/778,8 = 126,7%).

Chọn: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.