Giải câu 1 trang 63 SBT địa 10


Đề bài

Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là

A. cơ cấu sinh học và cơ cấu theo trình độ.

B. cơ cấu theo giới và cơ cấu theo tuổi.

C. cơ cấu theo lao động và cơ cấu theo trình độ.

D. cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cơ cấu dân số - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là: cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội.

Chọn: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 23: Cơ cấu dân số

 • Giải câu 3 trang 63 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 63 SBT địa 10, Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0-14 tuổi là dưới 25% , nhóm tuổi trên 60 tuổi trở lên là trên 15% thì được xếp là nước có

 • Giải câu 4 trang 64 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 64 SBT địa 10, Một nước có tỉ lệ nhóm tuổi từ 0-14 tuổi là trên 35%, nhóm tuổi trên 60 tuổi trở lên là dưới 10% thì được xếp là nước có

 • Giải câu 5 trang 64 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 64 SBT địa 10, Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là

 • Giải câu 6 trang 64 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 64 SBT địa 10, Bộ phận dân số nào sau đây thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế?

 • Giải câu 7 trang 64 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 64 SBT địa 10, Phân tích những thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ đối với việc phát triển kinh tế-xã hội.

 • Giải câu 8 trang 65 SBT địa 10

  Giải câu 8 trang 65 SBT địa 10, Nối các ô ở giữa với các ô hai bên, sao cho phù hợp.

 • Giải câu 9 trang 66 SBT địa 10

  Giải câu 9 trang 66 SBT địa 10, Dựa vào hình dưới đây, hãy nêu đặc điểm cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của các nhóm nước.

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài