Giải câu 6 trang 55 SBT địa 10


Giải câu 6 trang 55 SBT địa 10, Hãy nêu ví dụ để thấy sự thay đổi của khí hậu, sông ngòi hoặc sinh vật sẽ làm thay đổi các thành phần khác của tự nhiên, dẫn tới sự thay đổi của toàn bộ lãnh thổ. - Sự thay đổi của khí hậu: - Sự thay đổi của sông ngòi: - Sự thay đổi của sinh vật:

Đề bài

Hãy nêu ví dụ để thấy sự thay đổi của khí hậu, sông ngòi hoặc sinh vật sẽ làm thay đổi các thành phần khác của tự nhiên, dẫn tới sự thay đổi của toàn bộ lãnh thổ.

- Sự thay đổi của khí hậu:

- Sự thay đổi của sông ngòi:

- Sự thay đổi của sinh vật:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức quy luật thồng nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Ví dụ để thấy sự thay đổi của khí hậu, sông ngòi hoặc sinh vật sẽ làm thay đổi các thành phần khác của tự nhiên, dẫn tới sự thay đổi của toàn bộ lãnh thổ.

- Sự thay đổi của khí hậu:

Khí hậu (lượng mưa tăng):

+ Sông ngòi (lưu lượng nước, dòng chảy tăng).

+ Địa hình (mức độ xói mòn tăng).

+ Thổ nhưỡng (lượng phù sa tăng).

+ Thực vật (phát triển mạnh).

- Sự thay đổi của sông ngòi:

+ Sông ngòi (thay đổi chế độ dòng chảy).

+ Địa hình (xói mòn mạnh, phá hủy đá).

+ Thổ nhưỡng (quá trình hình thành đất nhanh hơn).

- Sự thay đổi của sinh vật (Thực vật rừng bị phá hủy):

+ Địa hình (xói mòn).

+ Khí hậu (biến đổi).

+ Thổ nhưỡng (đất biến đổi).

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài