Giải câu 2 trang 96 SBT địa 10


Đề bài

Nêu vai trò của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội.

- Đối với sản xuất:     

- Đối với đời sống xã hội:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vai trò của ngành dịch vụ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Vai trò của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội:

- Đối với sản xuất:

+ Tạo điều kiện các ngành kinh tế, sản xuất và phát triển. Tạo mối liên hệ giữa các ngành sản xuất trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

+ Cho phép khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên và sự ưu đãi của tự nhiên, các di tích văn hóa, lịch sử, cũng như các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại để phục vụ con người.

- Đối với đời sống xã hội: Tạo việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.