Giải câu 4 trang 47 SBT địa 10


Giải câu 4 trang 47 SBT địa 10, Tại sao nói: Khí hậu vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa ảnh hưởng gián tiếp tới sự hình thành đất? Cho ví dụ.

Đề bài

Tại sao nói: Khí hậu vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa ảnh hưởng gián tiếp tới sự hình thành đất? Cho ví dụ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các nhân tố hình thành đất - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Khí hậu vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa ảnh hưởng gián tiếp tới sư hình thành đất vì:

- Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất là nhiệt và ẩm. Ví dụ: Điều kiện nhiệt ẩm làm cho đá gốc bị phá huỷ thành các sản phẩm phong hóa, rồi tiếp tục bị phong hóa thành đất.

- Khí hậu ảnh hưởng gián tiếp đến sự thành tạo đất thông qua lớp phủ thực vật. Thực vật sinh trưởng tốt sẽ hạn chế xói mòn đất, đồng thời cung cấp cho đất nhiều chất hữu cơ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài