Giải câu 6 trang 67 SBT địa 10


Đề bài

Cho bảng số liệu:

a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới giai đoạn 1990-2015.

b) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới giai đoạn trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng vẽ và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1990-2015

b)

* Nhận xét:

Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới giai đoạn 1990-2015 có sự thay đổi theo hướng:

- Tăng tỉ lệ dân thành thị từ 13,6% (1990) lên 54,0% (2015), tăng thêm 40,4%.

- Giảm tương ứng tỉ lệ dân nông thôn từ 86,4% (1990) xuống còn 46,0% (2015) và giảm 40,4%.

* Giải thích: Nguyên nhân là do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ, kéo theo quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh, phù hợp với xu hướng chung của toàn thế giới, mà biểu hiện rõ nhất là tăng nhanh tỉ lệ thị dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Giải câu 7 trang 68 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 68 SBT địa 10, Nêu ví dụ cụ thể để thấy ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

 • Giải câu 5 trang 67 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 67 SBT địa 10, Ý nào dưới đây là đặc điểm của quá trình đô thị hóa? A. Dân số thành thị có tốc độ tăng trưởng bằng với tốc độ tăng của dân số ở nông thôn.

 • Giải câu 4 trang 67 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 67 SBT địa 10, Nguyên nhân chính tác động tới sự phân bố dân cư là a) lịch sử khai thác lãnh thổ. b) điều kiện tự nhiên. c) tình hình chuyển cư. d) trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất của nền kinh tế.

 • Giải câu 3 trang 67 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 67 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Mật độ dân số là tiêu chí để thể hiện tình hình phân bố dân cư. b) Sự phân bố dân cư trên Trái Đất là không đều theo các khu vực và luôn biến động theo thời gian. c) Quá trình đô thị hóa làm cho lối sống của cư dân nông thôn ngày càng cách xa với lối sống thành thị về nhiều mặt.

 • Giải câu 2 trang 66 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 66 SBT địa 10, Mật độ dân số là A. số lao động trên một đơn vị diện tích.

 • Giải câu 1 trang 66 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 66 SBT địa 10, Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.