Giải câu 5 trang 67 SBT địa 10


Đề bài

Ý nào dưới đây là đặc điểm của quá trình đô thị hóa?

A. Dân số thành thị có tốc độ tăng trưởng bằng với tốc độ tăng của dân số ở nông thôn.

B. Dân số tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.

C. Hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn giảm mạnh.

D. Ở nông thôn, hoạt động thuần nông chiếm hết quỹ thời gian lao động.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đô thị hóa - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Đặc điểm của quá trình đô thị hóa:

- Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh.

- Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.

- Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu
 • Giải câu 6 trang 67 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 67 SBT địa 10, Cho bảng số liệu: a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới giai đoạn 1990-2015.

 • Giải câu 7 trang 68 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 68 SBT địa 10, Nêu ví dụ cụ thể để thấy ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường.

 • Giải câu 4 trang 67 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 67 SBT địa 10, Nguyên nhân chính tác động tới sự phân bố dân cư là a) lịch sử khai thác lãnh thổ. b) điều kiện tự nhiên. c) tình hình chuyển cư. d) trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất của nền kinh tế.

 • Giải câu 3 trang 67 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 67 SBT địa 10, Các câu dưới đây đúng hay sai? a) Mật độ dân số là tiêu chí để thể hiện tình hình phân bố dân cư. b) Sự phân bố dân cư trên Trái Đất là không đều theo các khu vực và luôn biến động theo thời gian. c) Quá trình đô thị hóa làm cho lối sống của cư dân nông thôn ngày càng cách xa với lối sống thành thị về nhiều mặt.

 • Giải câu 2 trang 66 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 66 SBT địa 10, Mật độ dân số là A. số lao động trên một đơn vị diện tích.

 • Giải câu 1 trang 66 SBT địa 10

  Giải câu 1 trang 66 SBT địa 10, Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.