Bài tập 9 trang 118 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 9 trang 118 VBT lịch sử 9: Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng

Đề bài

Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng? Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu ý trả lời đúng:

☐ Chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam được đề ra dựa trên cơ sở nhận định đúng sự thay đổi trong so sánh lực lượng giữa ta và địch ngày càng có lợi cho ta;

☐ Đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 - 1976, nhưng Đảng cũng dự kiến khả năng giải phóng sớm hơn (trong năm 1975) khi thời cơ đến nhanh bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy;

☐ Đảng cũng nêu sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của; giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa... để giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

Lời giải chi tiết

☒ Chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam được đề ra dựa trên cơ sở nhận định đúng sự thay đổi trong so sánh lực lượng giữa ta và địch ngày càng có lợi cho ta;

☒ Đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 - 1976, nhưng Đảng cũng dự kiến khả năng giải phóng sớm hơn (trong năm 1975) khi thời cơ đến nhanh bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy;

☒ Đảng cũng nêu sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của; giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa... để giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí