Bài tập 8 trang 118 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

Nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng miền Nam sau khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng (7-1973) là gì? Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu ý trả lời đúng:

☐ Cách mạng miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiếp tục con đường cách mạng bạo lực, đấu tranh trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao;

☐ Quân dân ta ở miền Nam vừa kiên quyết đánh trả địch trong các cuộc hành quân “bình định - lấn chiếm” bảo vệ vùng giải phóng, vừa chủ động mở những cuộc tiến công địch tại căn cứ xuất phát các cuộc hành quân của chúng, mở rộng vùng giải phóng;

☐ Tại các vùng giải phóng, nhân dân ta ra sức khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn dự trữ chiến lược cho cuộc chiến đấu hoàn thành giải phóng miền Nam;

☐ Tất cả các ý trên đều đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

Lời giải chi tiết

☒ Tất cả các ý trên đều đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.