Bài tập 1 trang 71 vở bài tập lịch sử 9


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

a) Hãy điền vào ô trống trong bảng dưới đây để nói về tình hình thế giới và Việt Nam sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933):

Tình hình thế giới

Tình hình Việt Nam

Mâu thuẫn xã hội trong các nước TBCN ngày càng sâu sắc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Các nước tư bản đã làm gì để tìm lối thoát ra khỏi khủng hoảng? Hãy ghi vào ô trống chữ (Đ) nếu câu trả lời đúng, chữ (S) nếu câu trả lời sai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Tình hình thế giới và trong nước

Lời giải chi tiết

a)

Tình hình thế giới

Tình hình Việt Nam

Mâu thuẫn xã hội trong các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc.

Do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và chính sách vơ vét, bóc lột của thực dân Pháp, đời sống của các tầng lớp nhân dân Việt Nam ngày càng khổ cực, bần cùng.

Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và lên cầm quyền ở nhiều nước.

Các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) xác định Chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân thế giới.

Đảng Cộng sản Đông Dương tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản và vạch ra phương hướng cách mạng.

Tháng 6-1936, Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt thắng cử vào Nghị viện và lên cầm quyền.

Giới cầm quyền phản động ở Đông Dương tiếp tục thi hành chính sách bóc lột, vơ vét, khủng bố và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

Chính phủ mặt trận nhân dân Pháp thi hành một số chính sách tiến bộ đối với các nước thuộc địa.

Một số tù chính trị được thả ra và nhanh chóng hoạt động trở lại. Lực lượng cách mạng được phục hồi.

b)

Loigiaihay.com

 

 


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.