Giải bài 6,7,8,9,10 trang 139 SBT Sinh học 10


Giải bài 6,7,8,9,10 trang 139 sách bài tập Sinh học 10: Câu nào không đúng khi nói về xạ khuẩn ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

6. Câu nào không đúng khi nói về xạ khuẩn ?

A. Là vi khuẩn có cấu tạo dạng sợi phân nhánh.

B. Chưa có nhân phân hoá.

C. Có khả năng sinh sản hữu tính.

D. Là nguồn quan trọng sinh chất kháng sinh.

Phương pháp giải:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Câu không đúng khi nói về xạ khuẩn là C

Chọn C

Câu 7

7. Bào quan nào sau đây có ở cả vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực ?

A. Nhân.

B.Lưới nội chất.

C. Ti thể.

D. Ribôxôm.

Phương pháp giải:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Ribôxôm có ở cả vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực

Chọn D

Câu 8

8. Cấu trúc nào sau đây có ở tế bào nhân sơ ?

A. Ti thể.

B. Màng sinh chất.

C. Màng nhân.

D. Xenlulôzơ.

Phương pháp giải:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc có ở tế bào nhân sơ là màng sinh chất.

Chọn B

Câu 9

9. Cấu trúc nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào Gram âm ?

A. Màng sinh chất.

B. Màng ngoài.

C. NST.

D. Ribôxôm.

Phương pháp giải:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Màng ngoài chỉ có ở tế bào Gram âm 

Chọn B

Câu 10

10. Cấu trúc nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào Gram dương ?

A. LPS.

B. Lipit A.

C. Peptiđôglican.

D. Axit teicôic.

Phương pháp giải:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Axit teicôic chỉ có ở tế bào Gram dương

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.