Giải bài 6,7,8,9,10 trang 139 SBT Sinh học 10


Giải bài 6,7,8,9,10 trang 139 sách bài tập Sinh học 10: Câu nào không đúng khi nói về xạ khuẩn ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

6. Câu nào không đúng khi nói về xạ khuẩn ?

A. Là vi khuẩn có cấu tạo dạng sợi phân nhánh.

B. Chưa có nhân phân hoá.

C. Có khả năng sinh sản hữu tính.

D. Là nguồn quan trọng sinh chất kháng sinh.

Phương pháp:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải:

Câu không đúng khi nói về xạ khuẩn là C

Chọn C

Câu 7

7. Bào quan nào sau đây có ở cả vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực ?

A. Nhân.

B.Lưới nội chất.

C. Ti thể.

D. Ribôxôm.

Phương pháp:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải:

Ribôxôm có ở cả vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực

Chọn D

Câu 8

8. Cấu trúc nào sau đây có ở tế bào nhân sơ ?

A. Ti thể.

B. Màng sinh chất.

C. Màng nhân.

D. Xenlulôzơ.

Phương pháp:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải:

Cấu trúc có ở tế bào nhân sơ là màng sinh chất.

Chọn B

Câu 9

9. Cấu trúc nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào Gram âm ?

A. Màng sinh chất.

B. Màng ngoài.

C. NST.

D. Ribôxôm.

Phương pháp:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải:

Màng ngoài chỉ có ở tế bào Gram âm 

Chọn B

Câu 10

10. Cấu trúc nào sau đây là duy nhất chỉ có ở tế bào Gram dương ?

A. LPS.

B. Lipit A.

C. Peptiđôglican.

D. Axit teicôic.

Phương pháp:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải:

Axit teicôic chỉ có ở tế bào Gram dương

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 138

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài