Giải bài 1,2,3,4,5 trang 138 SBT Sinh học 10


Giải bài 1,2,3,4,5 trang 138 sách bài tập Sinh học 10: Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về vi sinh vật ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về vi sinh vật ?

A. Có kích thước rất nhỏ, chỉ thấy rõ dưới kính hiển vi.

B. Hấp thụ nhiều chuyển hoá nhanh.

C. Thích ứng nhanh với điều kiện môi trường và dễ bị biến dị, phân bố rộng rãi trong tự nhiên

D. Cả A, B và C

Phương pháp giải:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Những đặc điểm đúng khi nói về vi sinh vật là: Cả A, B và C

Chọn D

Câu 2

2. Điều sau đây sai khi nói về vi khuẩn?

A. Nhân có màng bao bọc.

B. Nhân không có màng bao bọc.

C. Có chứa ribôxôm

D. ADN dạng vòng.

Phương pháp giải:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Điều sai khi nói về vi khuẩn là A

Chọn A

Câu 3

3. Những điểm nào sau đây không phải là của tế bào nhân sơ ?

A. Có nhân thực.

B. NST là ADN khép vòng.

C. Có lông và roi.

D. Ribôxôm không có màng bao.

Phương pháp giải:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Tế bào nhân sơ không có nhân thực.

Chọn A

Câu 4

4. Vi sinh vật nào sau đây thuộc tế bào nhân sơ ?

A. Vi khuẩn.

B. Nấm men.

C. Nấm mốc.

D. Động vật nguyên sinh.

Phương pháp giải:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Vi khuẩn thuộc tế bào nhân sơ.

Chọn A

Câu 5

5. Vi sinh vật nào sau đây không thuộc tế bào nhân thực ?

A. Tảo

B. Nấm men.

C. Nấm mốc

D. Xạ khuẩn.

Phương pháp giải:

Xem lại Khái niệm vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Xạ khuẩn không thuộc tế bào nhân thực.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.