Giải bài 31,32,33,34,35 trang 144 SBT Sinh học 10


Giải bài 31,32,33,34,35 trang 144 sách bài tập Sinh học 10: Ý nào sau đây là đúng với lên men ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31

31. Ý nào sau đây là đúng với lên men ?

A. Chất nhận Electron cuối cùng là Ôxi phân tử.

B. Chất nhận Electron cuối cùng là hợp chất hữu cơ trung gian.

C. Chất nhận Electron cuối cùng là Nitrat.

D. Chất nhận Electron cuối cũng là Sunphat.

Phương pháp giải:

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết:

Ý đúng với lên men là B

Chọn B

Câu 32

32. Hiện tượng nào sau đây chỉ có ở hô hấp mà không có ở lên men ?

A. Xảy ra trong môi trường không có ôxi.

B. Phân giải chất hữu cơ đế tạo năng lượng.

C. Chất nhận Electron cuối cùng là từ bên ngoài.

D. Cả chất cho êlectron ban đầu và chất nhận Electron cuối cùng đều là chất vô cơ hoặc hữu cơ.

Phương pháp giải:

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết:

Chất nhận Electron cuối cùng là từ bên ngoài chỉ có ở hô hấp mà không có ở lên men.

Chọn C

Câu 33

33. Hiện tượng nào sau đây chỉ có ở lên men mà không có ở hô hấp ?

A. Thu nhận năng lượng nhờ thuỷ phân Glucôzơ.

B. Dùng chất nhận Electron từ bên ngoài.

C. Ôxi hoá Cacbohiđrat nhờ sử dụng chất hữu cơ trung gian lặm chất nhận Electron cuối cùng.

D. Thuỷ phân Glucôzơ thành CO2 và H2O.

Phương pháp giải:

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết:

Ôxi hoá Cacbohiđrat nhờ sử dụng chất hữu cơ trung gian lặm chất nhận Electron cuối cùng chỉ có ở lên men mà không có ở hô hấp.

Chọn C

Câu 34

34. Vi sinh vật khi không có ôxi thì tiến hành lên men, còn khi có ôxi thì tiến hành hô hấp, gọi là vi sinh vật

A. Hiếu khí không bắt buộc.

B. Hiếu khí bắt buộc.

C. Kị khí bắt buộc.

D. Kị khí không bắt buộc.

Phương pháp giải:

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết:

Vi sinh vật khi không có ôxi thì tiến hành lên men, còn khi có ôxi thì tiến hành hô hấp, gọi là vi sinh vật Kị khí không bắt buộc.

Chọn D

Câu 35

35*. Điều nào sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quang hợp ?

A. Ở thực vật diễn ra trong màng tilacôit của lục lạp, ở vi khuẩn lam diễn ra trong tilacôit màng, ở vi khuẩn tía diễn ra trong Clorôxôm, ở vi khuẩn lưu huỳnh tía diễn ra trong màng sinh chất.

B. Chỉ xảy ra khi có ánh sáng.

C. Biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng ATP và NADPH.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lại Quang hợp

Lời giải chi tiết:

Cả A, B và C đều đúng khi nói về pha sáng của quang hợp.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 138

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài