Giải bài 26,27,28,29,30 trang 143 SBT Sinh học 10


Giải bài 26,27,28,29,30 trang 143 sách bài tập Sinh học 10: Điều nào sau đây là đúng khi nói về chu trình Crep ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. Điều nào sau đây là đúng khi nói về chu trình Crep ?

A. Ở tế bào nhân sơ xảy ra trong tế bào chất, ở tế bào nhân thực xảy ra trong chất nền ti thể.

B. Nguyên liệu ban đầu là axêtyl-CoA và bị phân giải hoàn toàn tới CO2.

C. Chu trình Crep tạo ra 6 C02, 2 FADH2, 6 NADH và 2 ATP.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Phương pháp giải:

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết:

Điều đúng khi nói về chu trình Crep là D

Chọn D

Câu 27

27. Điều nào sau đây không đúng khi nói về lên men ở vi sinh vật:

A. Cơ chất (ví dụ đường) bị ôxi hoá từng phần.

B. NADH bị khử thành NAD+ để cung cấp cho đường phân.

C. Chất nhận électron là chất hữu cơ nội sinh.

D. ATP được tạo thành nhờ phôtphorin hoá ôxi hoá.

Phương pháp giải:

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết:

Điều không đúng khi nói về lên men ở vi sinh vật là D

Chọn D

Câu 28

28. Điều nào sau đây là đúng khi nói vể chuỗi vận chuyển Electron ?

A. Ở tế bào nhân sơ xảy ra trên màng sinh chất, ở tế bào nhân thực xảy ra ở màng trong ti thể.

B. Ôxi hoá NADH + H+ và FADH2 tạo lực vận chuyển Prôton.

C. Tạo 34 ATP (nhờ Phôtphorin hoá ôxi hoá), 10 NAD, 2 FAD và H2O (ở hô hấp hiếu khí).

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết:

Cả A, B và C đều đúng khi nói vể chuỗi vận chuyển Electron.

Chọn D

Câu 29

29. Ý nào sau đây là đúng với hô hấp hiếu khí ?

A. Là sự khử Ôxi phân tử.

B. Là sự khử Sunphat.

C. Là sự khử Nitrat.

D. Là sự khử các hợp chất hữu cơ.

Phương pháp giải:

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết:

Ý đúng với hô hấp hiếu khí là A

Chọn A

Câu 30

30. Ý nào sau đây không đúng với hô hấp kị khí ?

A. Với vi sinh vật kị khí, ôxi là chất độc.

B. Là sự khử các chất hữu cơ trung gian.

C. Chất nhận Electron lấy từ bên ngoài.

D. Là sự khử Ôxi khí quyển.

Phương pháp giải:

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết:

Ý không đúng với hô hấp kị khí là D

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 138

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.