Giải bài 16,17,18,19,20 trang 141 SBT Sinh học 10


Giải bài 16,17,18,19,20 trang 141 sách bài tập Sinh học 10: Vi sinh vật sau đây không phải là hoá dị dưỡng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Vi sinh vật sau đây không phải là hoá dị dưỡng

A. Nấm men, nấm sợi.

B. Động vật nguyên sinh.

C. Xạ khuẩn.

D. Vi khuẩn Nitrat hoá.

Phương pháp giải:

Xem lại Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

Lời giải chi tiết:

Vi khuẩn Nitrat hoá không phải là hoá dị dưỡng

Chọn D

Câu 17

17. Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của hô hấp hiếu khí ?

A. Chất nhận Electron cuối cùng là ôxi phân tử.

B. Glucôzơ được ôxi hoá hoàn toàn thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.

C. Cho lượng ATP lớn nhất (38 ATP).

D. ATP được tạo thành chỉ nhờ phôtphorin hoá ôxi hoá.

Phương pháp giải:

Xem lại Hô hấp và lên men

Lời giải chi tiết:

Điều không phải là đặc điểm của hô hấp hiếu khí là D

Chọn D

Câu 18

18. Điều nào sau đây không đúng khi nói về vi sinh vật tự dưỡng ?

A. Nhận Cacbon từ C02 của khí quyển.

B. Nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời,

C. Nhận năng lượng từ các phản ứng ôxi hoá các hợp chất vô cơ.

D. Nhận Cacbon từ các hợp chất hữu cơ.

Phương pháp giải:

Xem lại Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

Lời giải chi tiết:

Điều không đúng khi nói về vi sinh vật tự dưỡng là D

Chọn D

Câu 19

19. Loại vi sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật tự dưỡng ?

A. Tảo đơn bào.

B. Vi khuẩn lưu huỳnh tía và lục.

C. Vi khuẩn nitrat hoá, ôxi hoá hiđrô và ôxi hoá lưu huỳnh.

D. Nấm mốc.

Phương pháp giải:

Xem lại Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

Lời giải chi tiết:

Nấm mốc không phải là vi sinh vật tự dưỡng

Chọn D

Câu 20

20. Loại vi sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật quang dưỡng ?

A. Vi khuẩn lam.

B. Tảo đơn bào.

C. Vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh.

D. Vi khuẩn lactic

Phương pháp giải:

Xem lại Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

Lời giải chi tiết:

Vi khuẩn lactic không phải là vi sinh vật quang dưỡng

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.