Bài 45.1 Trang 54 SBT Hóa học 9


Giải bài 45.1 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) \(? + ? \to C{H_3}{\rm{COONa + }}{{\rm{H}}_2} \uparrow \)

b) \(? + ? \to C{H_3}{\rm{COONa + }}{{\rm{H}}_2}O + C{O_2}\)

c) \(C{H_3}{\rm{COOH + ?}} \to {(C{H_3}{\rm{COO}})_2}Ca + ? +  \uparrow \)

d) \(? + Mg \to {(C{H_3}{\rm{COO}})_2}Mg +  \uparrow \)

e) \(? + C{\rm{uS}}{O_4} \to {(C{H_3}{\rm{COO}})_2}Cu +  \downarrow \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất hóa học của axit axetic. Tại đây 

Lời giải chi tiết

a) \(2C{H_3}{\rm{COOH}} + 2Na \to C{H_3}{\rm{COONa + }}{{\rm{H}}_2} \uparrow \) 

b) \(2C{H_3}{\rm{COOH}} + N{a_2}C{O_3} \to C{H_3}{\rm{COONa + }}{{\rm{H}}_2}O + C{O_2} \uparrow \)

c) \(2C{H_3}COOH + CaC{{\text{O}}_3} \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + C{O_2} + {H_2}O\)

d) \(2C{H_3}{\rm{COOH}} + Mg \to {(C{H_3}{\rm{COO}})_2}Mg + {H_2} \uparrow \)

e) \({(C{H_3}{\rm{COO}})_2}Ba + C{\rm{uS}}{O_4} \to {(C{H_3}{\rm{COO}})_2}Cu + B{\rm{aS}}{O_4} \downarrow \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 45: Axit axetic

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài