Lý thuyết Axit axetic

Bình chọn:
3.9 trên 27 phiếu

1.Tính chất vật lí Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước....

1. Tính chất vật lí

Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.

2. Cấu tạo phân tử.

Chính nhóm –COOH (Cacboxyl) làm cho phân tử có tính axit.

3. Tính chất hóa học

Axit axetic là một axit yếu, yêu hơn các axit HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3 nhưng mạnh hơn axit cacbonic H2CO3.  Axit axetic cũng có đầy đủ tính chất của một axit.

- Dung dịch axit axetic làm quỳ tím đổi màu thành đỏ.

- Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối và nước.

   CH3COOH  +  NaOH  ->  H2O  +      CH3COONa (Natri axetat)

   CH3COOH  +  CaO  ->  H2O  +  (CH3COO)2Ca .

- Tác dụng với kim loại (trước H) giải phóng H2:

                  2CH3COOH  +  2Na  - >   2CH3COONa  +  H2

- Tác dụng với muối của axit yếu hơn.

                2CH3COOH + CaCO3  ->  (CH3COO)2Ca  +  CO2  +  H2O.

- Tác dụng với rượu tạo ra este và nước :

              CH3COOH   +   HO-C2H5     CH3COO C2H5   +   H2O.

4. Ứng dụng.

Axit axetic được dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo…

5.Điều chế.

-Trong công nghiệp, đi từ butan C4H10:

          2C4H10   +   3O2   \(\overset{xt,t^{o}}{\rightarrow}\)   4CH3COOH   +  2H2O

-Để sản xuất giấm ăn, thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.

              CH3CH2OH  + O2 \(\overset{men}{\rightarrow}\)   CH3COOH  +  2H2O.

Chú ý : Những hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –COOH, có công thức chung

CnH2n + 1COOH gọi là axitcacboxylic no đơn chức cũng có tính chất tương tự axit axetic.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 45. Axit axetic

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu