CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Bình chọn:
4.5 trên 71 phiếu
Phương pháp giải bài tập về độ rượu

Phương pháp giải bài tập về độ rượu ngắn gọn, dễ hiểu, đầy đủ

Xem chi tiết

Steam - Thí nghiệm "hot ice" đá nóng

Steam - Thí nghiệm "hot ice" đá nóng Hóa học 9 thú vị, hấp dẫn

Xem chi tiết

Lý thuyết Protein

Trạng thái tự nhiên và thành phần cấu tạo

Xem chi tiết

Lý thuyết Tinh bột và xenlulozơ

Tinh bột có trong các loại hạt củ

Xem chi tiết

Lý thuyết Saccarozơ

Saccarozơ có nhiều loại thực vật như

Xem chi tiết

Lý thuyết Glucozơ

Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí:

Xem chi tiết

Lý thuyết chất béo

1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí.

Xem chi tiết

Lý thuyết mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.

Xem chi tiết

Lý thuyết Axit axetic

1.Tính chất vật lí Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước....

Xem chi tiết

Lý thuyết rượu etylic

Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng, không màu...

Xem chi tiết

Lý thuyết Polime

Polime và phân loại polime

Xem chi tiết

Bài 1 trang 139 sgk hóa học 9

Giải bài 1 trang 139 SGK Hóa học 9. Rượu etylic phản ứng được với natri vì:

Xem lời giải

Bài 2 trang 139 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 139 SGK Hóa học 9. Trong số các chất sau: CH3-CH3,Ch3-CH2OH,C6H6,CH3-O-CH3 chất nào tác dụng được với Na? Viết phương trình hóa học.

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 139 - SGK Hóa Học 9

Giải bài 3 trang 139 SGK Hóa học 9. Cho Na dư vào các ống nghiệm trên, viết các phương trình hóa học.

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 139 - SGK Hóa Học 9

Giải bài 4 trang 139 SGK Hóa học 9. Trên nhãn của chai rượu đều có ghi các số, thí dụ...

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 139 - SGK Hóa Học 9

Giải bài 5 trang 139 SGK Hóa học 9. Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng cho phản ứng...

Xem lời giải

Bài 1 trang 143 sgk hóa học 9

Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống. a) Axit axetic là chất...không màu ...,vị..., tan...trong nước

Xem lời giải

Bài 2 trang 143 sgk hóa học 9

Giải bài 2 trang 143 SGK Hóa học 9. Trong các chất sau đây chất nào tác dụng với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 3 trang 143 sgk hóa học 9

Giải bài 3 trang 143 SGK Hóa học 9. Axit axetic có tính axit vì trong phân tử a) có hai nguyên tử b) có nhóm-OH

Xem lời giải

Bài 4 trang 143 sgk hóa học 9

Giải bài 4 trang 143 SGK Hóa học 9. Trong các chất sau đây , chất nào có tính axit? Giải thích.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất