Đề thi giữa học kì - Hóa học 9

Bình chọn:
4.9 trên 110 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa kì I - Hóa học 9

Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa kì I - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề số 2 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa kì I - Hóa học 9

Đề số 1 - Đề kiểm tra giữa kì I - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa học kì I - Hóa học 9

Đề số 3 - Đề kiểm tra giữa học kì I - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa học kì II - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa học kì I - Hóa học 9

Đề số 4 - Đề kiểm tra giữa học kì I - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa kì I - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề số 5 - Đề kiểm tra giữa kì I - Hóa học 9 có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Đề kiểm tra giữa học kì I Hóa 9 trường THCS Lê Lợi năm học 2020 - 2021 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề kiểm tra giữa học kì I Hóa 9 trường THCS Lê Lợi năm học 2020 - 2021 có đáp án và lời giải cụ thể, thêm chú ý chi tiết.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất